Dret i pràctica laboral. Assessoria laboral

servicios-asesoria-laboral

Dret i pràctica laboral. Assessoria laboral

Som dels pocs bufets d’Espanya que prestem servei d’assessorament i gestió laboral els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. (*)

 • Contractació laboral
 • Negociació individual o col·lectiva
 • Confecció documentació laboral. Nòmines, assegurances socials, contractes laborals, pròrrogues, cessaments, cartes d’acomiadament. Assessorem sobre el millor contracte a realitzar i vam determinar en cas de dubte, l’existència o no de dependència i alienitat en les prestacions de serveis externes
 •  Bonificacions i subvencions
 •  Contractes específics: Relleu, formació, pràctiques …
 •  Informes tècnics i econòmics sobre acomiadaments objectius.
 •  E.R.E.S.
 •  Personal expatriat
 •  Personal d’alta direcció. Contractes, clàusules, blindatges, competència, estructura societària, cessaments i acomiadaments d’alts directius
 •  Conciliació i direcció lletrada de procediments judicials
 •  Direcció d’altres procediments davant organismes especialitzats (Inspecció de Treball, Tresoreria General de la Seguretat Social, Fons de Garantia Salarial, etc.)
 •  Due diligence laboral
 •  Negociació, Planificació i Redacció convenis col·lectius d’empresa
 •  Defensa jurídica en procediments davant el Jutjat del Social. Acomiadaments, reclamacions de quantitat, prestacions, incapacitats, conflictes col·lectius
 •  Modificacions substancials de condicions laborals dels treballadors
 •  Assessorament a representants legals dels treballadors: comitès d’empresa o comissions negociadores
 •  Subcontractació en l’àmbit laboral. Cessió il·legal de treballadors i el delicte social
 •  Contractació laboral en general
 •  Recursos Humans
 •  Sistemes retributius
 •  Procediments sancionadors
 •  Tramitació d’incapacitats davant l’INSS
 •  Reclamacions davant la Tresoreria General de la Seguretat Social
 •  Tràmits relacionats amb les administracions generals de l’Estat, autonòmiques i locals
 •  Assessorament en el dia a dia empresarial
 •  Elaboració de plans de reestructuració laboral o contractual dels treballadors dins de les empreses
 •  Conflictes col·lectius
 •  Assetjament laboral
 • Plans i Fons de Pensions
 • Permisos i excedències

 

(*Prèvia contractació del servei subjecte a les tarifes específiques del despatx a funció del nombre de treballadors de l’empresa.)

Gestió i Serveis ©2021

Inicia Sesión con tu Usuario y Contraseña

¿Olvidó sus datos?