Corporate Compliance. Prevenció delictes empresa

prevencion-delitos-empresa

Corporate Compliance. Prevenció delictes empresa

Cada vegada més directius entenen la necessitat de preveure i gestionar, a més dels riscos financers i operatius, els riscos penals de les seves empreses i la necessitat d’implantar estructures i programes de compliance. De la mateixa manera, comptar amb programes de prevenció és, a més d’un imperatiu ètic i un requisit essencial del good governance, una necessitat legal en aquells països en què s’ha establert la responsabilitat penal de les persones jurídiques. Per atendre aquesta necessitat ètica i jurídica comptem amb aquest servei més que convenient.

Un programa de prevenció penal efectiu podrà:

  • Evitar delictes
  • Evitar la imputació i la condemna penal de l’empresa
  • Evitar la imputació i la condemna penal dels seus administradors i directius
  • Servir per a una millor integració de tots els empleats a l’empresa

El nostre servei de compliance analitza les característiques específiques de l’empresa, aconsella sobre la millor forma d’organitzar el programa de compliment elaborant un sistema de prevenció de riscos penals real i efectiu i assessora en la confecció, implantació i desenvolupament de polítiques i processos de prevenció adaptats a l’activitat i nivell de risc de l’empresa.

Gestió i Serveis ©2021

Inicia Sesión con tu Usuario y Contraseña

¿Olvidó sus datos?