Dret i pràctica tributària. Assessoria fiscal

servicios-asesoria-fiscal

Dret i pràctica tributària. Assessoria fiscal

  • Planificació i assessorament tributari nacional i internacional.
  • Preparació i presentació d’impostos a particulars i empreses: IVA, IRPF, Societats, Patrimoni, Successions, Plusvàlues, impostos especials, Impost Renda dels No Residents, Transmissions Patrimonials, Impostos Especials.7
  • Elaboració d’informes i consultes relacionats amb l’assessorament específic en operacions puntuals amb implicacions tributàries.
  • Informes de Control i auditoria fiscal: “due diligence“.
  • Actuacions davant l’Administració i Recursos.
  • Preparació de recursos de reposició, de reclamacions economicoadministratives i recursos contenciosos administratius, etc., en totes les instàncies judicials.
  • Planificació fiscal patrimonial, successòria i de les empreses familiars.
  • Reorganització empresarial.
  • Assistència en Inspeccions d’Hisenda i en procediments tributaris. Àmplia experiència en estratègia en procediment inspector, vetllant en tot moment per evitar l’eventual extralimitació de l’actuari en les indagacions.

Gestió i Serveis ©2021

Inicia Sesión con tu Usuario y Contraseña

¿Olvidó sus datos?