Punt d’atenció i assessorament integral a l’emprenedor

servicios-asesoria-emprendedores

Punt d’atenció i assessorament integral a l’emprenedor

Brindem a tota persona que vol posar en marxa un negoci, un assessorament integral que li permet comprendre en una única sessió, totes les qüestions que ha de tenir en compte abans d’iniciar la seva activitat emprenedora.

Formes jurídiques a emprar, obligacions fiscals i comptables, costos d’establiment, projectes i llicències d’activitat, plans de viabilitat, subvencions, marques i noms comercials.

D’una mètode deductiu o de descart, seleccionem en virtut dels paràmetres i informació que ens brinda el client, la solució òptima per a la posada en marxa de la seva activitat, combinant en aquest mètode aspectes jurídics, mercantils, fiscals, laborals i pressupostaris.

Som P.A.E, Punt Privat d’Atenció a l’Emprenedor autoritzats pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.

Podem dur a terme amb un sol formulari (CIRCE), l’alta de la teva empresa a Hisenda ia la Seguretat Social, l’alta dels teus treballadors, la sol·licitud de nom comercial o fins i tot la sol·licitud de la llicència municipal d’activitat.

Serveis creació d’Empreses exprés o convencionals

  • Selecció de la forma jurídica apropiada (Societat Limitada, Societat Civil, Comunitat de Béns, Societat Anònima, Cooperativa, Autònom).
  • Redacció d’Estatuts fundacionals.
  • Sol·licitud de denominació social en el Registre Mercantil.
  • Sol·licitud de nom comercial en el Registre de Patents i Marques.
  • Acompanyament en els tràmits davant de notari, gestió de cites i preparació de documentació de constitució de la societat.
  • Inscripció de la societat en el Registre Mercantil.
  • Alta a l’Agència Tributària, Seguretat Social, mútues Professionals.
  • Inscripció de fitxers davant l’Agència de Protecció de Dades.
  • Sol·licitud de domini web per al seu negoci.

Gestió i Serveis ©2021

Inicia Sesión con tu Usuario y Contraseña

¿Olvidó sus datos?