Dret Mercantil. Assesorament mercantil

servicios-asesoria-mercantil

Dret Mercantil. Assesorament mercantil

Societari

 • Constitució de societats mercantils i no mercantils: anònimes, limitades, anònimes laborals i cooperatives, agrupacions d’interès econòmic, U.T.E, SOCIMI, SICAV. Filials. Comunitats de Béns, Societats civils.
 • Constitució d’entitats sense ànim de lucre: Associacions i Fundacions
 • Modificacions estatutàries: trasllat de domicili social, canvis en els òrgans socials, objecte social, ampliacions de capital. Modificacions d’exercici social. Retribució dels administradors.
 • Fusions i dissolucions de societats mercantils.
 • Solució a entitats inactives o amb endarreriments en les seves obligacions mercantils.
 • Tràmits davant el Registre Mercantil.
 • Seguiment caducitat de càrrecs i preparació nomenament (administradors, apoderats, membres dels consells d’administració).
 • Inscripció nomenament càrrec d’auditor.
 • Convocatòria de juntes generals d’accionistes.
 • Solució a conflictes entre socis.
 • Acords parasocials o extraestatutaris.
 • Accions de responsabilitat contra administradors o socis.

Dret Mercantil

 • Direcció lletrada en procediments judicials relacionats amb la matèria societària i mercantil (impugnacions d’acords socials, responsabilitat d’administradors, contractes mercantils).
 • Contractes mercantils (distribució, arrendament, traspàs, serveis, agència, franquícies, préstec, garanties, arrendaments, assegurances).
 • Impagats. Negociació extrajudicial i reclamació judicial d’impagats.
 • Marques i noms comercials.
 • Compravendes de mercantils i compravendes d’actius.
 • Concursos de creditors persones físiques i jurídiques. Preparació, anàlisi i presentació.
 • Llei Segona Oportunitat.

Gestió i Serveis ©2021

Inicia Sesión con tu Usuario y Contraseña

¿Olvidó sus datos?