Consulting. LOPD, Compliance

consulting-lopd-compliance

Consulting. LOPD, Compliance

LOPD

Implantació. A través del nostre sistema d’implantació ens assegurem que la seva empresa complirà en tot moment amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, actualitzant les dades de l’empresa en els successius canvis que es puguin produir en la llei al llarg del temps , evitant que la seva empresa quedi obsoleta i sigui possible objecte de sancions greus.

Els serveis que oferim són els següents:

 • Anàlisi dels sistemes del client

Es realitza un diagnòstic de la situació actual per detectar la tipologia de les dades que s’estan utilitzant: nivell (Bàsic, Mitjà, Alt), finalitat, la seva possible cessió a tercers, equips informàtics i personal que els tracten, etc., arribant a reflectir aquesta informació en la redacció de l’Inventari de Fitxers.

 • Notificació / Supressió de Fitxers
  • Inscripció de fitxers a l’AEPD
 • Creació del Document de Seguretat
  • GESTIO I SERVEIS redactarà el Document de Seguretat on es recullen les mesures de seguretat aplicades a les dades en funció del seu nivell de criticitat.
 • Creació d’estructura de seguretat
  • Redacció de les clàusules d’informació i confidencialitat.
  • Revisió i / o Redacció de contractes (art. 12 LOPD)
 • Verificació de Mesures
  • En aquesta fase s’han de verificar totes les mesures descrites en el Document de Seguretat perquè siguin correctament aplicades.
 • Formació dels usuaris
  • Es formarà i informarà sobre les noves funcions i obligacions adquirides.
 • Revisió Periòdica

De forma anual es realitza una revisió presencial per comprovar que els canvis que s’hagin pogut produir a l’empresa, no deixa a aquesta de nou en una situació il·legal. Portem a terme també l’atenció de drets de tercers.

Consultoria Nou Reglament LOPD

Servei dirigit a entitats que han iniciat el procés d’implantació i que en l’actualitat encara no han adaptat el seu sistema de tractament de dades a les novetats del Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Auditoria LOPD

Servei dirigit a entitats que tractin fitxers de nivell mitjà i / o alt. El nou Reglament de la LOPD estableix l’obligació de realitzar, almenys cada dos anys, una auditoria interna o externa dels sistemes d’informació i instal·lacions de tractament de dades de caràcter personal i amb caràcter extraordinari s’ha de fer aquesta auditoria quan es realitzin modificacions substancials en els sistemes d’informació.

Gestió i Serveis ©2021

Inicia Sesión con tu Usuario y Contraseña

¿Olvidó sus datos?