Assessorament Integral a les Persones

asesoramiento-personas

Asesoramiento Integral a las Personas

Assessorament Integral a les Persones
Som persones i treballem per a persones. Ens ocupem i resolem la totalitat de qüestions jurídiques, fiscals o de qualsevol altra naturalesa que comunament se’ls presenten a les persones. Entre altres assumptes, ens ocupem de com ara:

 • Declaracions de Renda i Patrimoni
 • Recursos contra l’Agència Tributària i Inspeccions d’Hisenda
 • Pensions i incapacitats permanents
 • Contractes d’arrendament. Redacció i revisió
 • Compravendes d’immobles. Revisió i redacció contractes arrendament. clàusules específiques
 • Renda antiga
 • Problemes comunitats de veïns
 • Desnonaments
 • Reclamacions d’indemnitzacions per negligències mèdiques
 • Reclamacions a l’Administració per accidents a la via pública
 • Temes de dret bancari (clàusula sòl, bons, preferents, subordinades, swap, multidivisa)
 • Accidents de trànsit.
 • Divorcis
 • Règim econòmic matrimonial. Separació de Béns.
 • Herències. Testaments. Impostos de Successions i Donacions.
 • Canvis de titularitat de vehicles i embarcacions
 • Judicis per delictes lleus i delictes
 • Recursos contra sancions
 • Constitució de comunitats de béns

Gestió i Serveis ©2021

Inicia Sesión con tu Usuario y Contraseña

¿Olvidó sus datos?