Dret civil

servicios-derecho-civil

Dret civil

 • Processos civils i hipotecaris, declaratius i executius.
 • Arrendaments Urbans i Propietat Horitzontal. Elaboració i negociació de contractes d’arrendament d’habitatge i locals de negoci; procediments verbals d’arrendaments urbans, procediments de desnonament per precari.
 • Comunitat de propietaris. Reclamació judicial de les quotes de propietaris morosos. Impugnació dels acords adoptats en les juntes de comunitats de propietaris.
 • Resolució i rescissió contractual. Reclamacions de quantitat.
 • Protecció dels drets fonamentals de les persones (infracció del dret a l’honor, intimitat i pròpia imatge).
 • Dret successori (declaració d’hereus abintestat, adjudicació i partició del cabal hereditari, informes de testamentaria, impugnació de disposicions testamentàries).
 • Dret de família (separació, divorci, unió de fet, filiació, liquidació del règim econòmic matrimonial).
 • Procediments judicials contenciosos i de mutu acord.
 • Procediment judicial de modificació de medines definitives.
 • Execució de resolucions judicials, sentències i laudes arbitrals nacionals i estrangers
 • Condicions generals de la contractació civil.
 • Accions de responsabilitat contractual i extracontractual.
 • Drets de propietat intel·lectual.
 • Dret audiovisual.

Noves tecnologies.

Contractació relacionada amb els drets de propietat intel·lectual.

Defensa jurídica en procediments per infracció dels Drets de propietat intel·lectual

Protecció de dades personals

Defensa jurídica davant resolucions del Registre civil.

Expedients de domini.

Redacció de minutes notarials.

Gestió i Serveis ©2021

Inicia Sesión con tu Usuario y Contraseña

¿Olvidó sus datos?