Comptabilitat i Dret comptable

servicios-contabilidad

Comptabilitat i Dret comptable

 • Organització i confecció de la comptabilitat.
 • Legalització de llibres comptables.
 • Gestió d’assentaments comptables, obertura i tancament de l’exercici.
 • Presentació de llibres i comptes anuals.
 • Amortitzacions i provisions.
 • Anàlisi de dades i principals ràtios.
 • Actualització de comptabilitats endarrerides.
 • Estudi i revisió de comptabilitats.
 • Disseny de plans de comptabilitat específics.
 • Elaboració dels estats financers.
 • Informes de partides d’ingressos i despeses.
 • Elaboració dels estats comptables i financers.
 • Anàlisi financer i de costos.
 • Anàlisi exhaustius de balanços.
 • Estudis al client i negociació en la reducció de costos financers.
 • Especialistes en preus de transferència.
 • Informes a la matriu de les seves filials.
 • Implantació de procediments analítics i costos.
 • Informes personalitzats per un assessor comptable expert.
 • Anàlisi de la gestió comptable i administrativa.
 • Gestions Davant organismes Públics.
 • Assessorament i formació del personal de l’su departament comptable.
 • Preparació i control pressupostari.
 • Valoració d’empreses. Taxacions d’Actius.
 • Aplicació de normes d’Avaluació.

Gestió i Serveis ©2020

Inicia Sesión con tu Usuario y Contraseña

¿Olvidó sus datos?